Orusthøne

Oprindelse

Stammer fra øen Orust på den svenske vestkyst. Den mest karakteristisk farvede af de gamle svenske landracer og også en af de mest fåtallige. I 2014 var der registreret ca 400 individer fordelt hos 38 avlere i den svenske genbank for gamle husdyrracer.

Orusthønen er formet af livet på skærgårdsøerne hvor hønsefoderet ofte bestod af fiskeaffald og andre ting de selv kunne finde. At racen findes idag skyldes måske til dels en hønsehandler som samlede en flok af de karakteristiske sort-/hvidspraglede høns og i 1950’erne markedsførte deres afkom som Orusthøns. Det er dog først gennem det svenske genbanksamarbejde med start i 1980’erne at Orusthønen sammen med andre gamle svenske landracer er blevet reddet for eftertiden.

Særlige egenskaber

En lille temperamentsfuld landhønserace hvor hanerne nemt kommer i klammeri indbyrdes.

Modsat i avlen med moderne hønseracer søger man hos denne og andre svenske landhønseracer stor variation indenfor racen. Udseendet er underordnet en række andre vigtige træk som gode forældreegenskaber, god flokadfærd, en rimelig æg- og kødproduktion samt at holde en mindstevægt.

Rugning

Som andre landhønseracer en stabil ruger og god kyllingefører.

Farver

Farve varierende, men altid sort-/hvidspraglet. Andel af hvidt varierende ligesom indslag af andre farver på hals og sadel undertiden ses.

 
Type: let

Vægt høne: 1,0 – 1,5 kg

Vægt hane: 1,5 – 2,0 kg

Æg: ca 45-50 gram, hvide

Antal æg om året: ca 150
Horsens og Omegns fjerkræklub | Skovgården, Vandværksvej 32, 8700 Horsens  | Tlf.: +45 27900549