Ølandsk Dværghøne

Oprindelse

En dværghønsetype der har været kendt i Sverige i flere hundrede år. Det nuværende navn er af nyere dato men de små landhøns har også været kendt som Pärlhöns eller Spitehöns. De to sidste navne hentyder begge til den karakteristiske prikkede eller spraglede fjerdragt.

Oprindelsen er uklar, men den Ølandske Dværghøne kan meget vel nedstamme fra dværgracen Sabelpoot/ Fodbefjerede Dværge som under forskellige navne har været kendt i Europa siden 1600-tallet. Kun undtagelsesvis har de Ølandske Dværghøns fjer på benene idag, men ellers minder de med deres plettede fjerdragt og stolte holdning en del om Sabelpoot.

Særlige egenskaber

Denne lille landhønserace holdes mest for fornøjelsens skyld da den kun lægger få og små æg og er for lille til at slagte. Den er dog ligesom gamle dages “Engelske havehøns” ideel til at live enhver have op med sit farverige udseende samtidig med at den gør mindre skade på havens beplantning end store hønseracer.

Modsat i avlen med moderne hønseracer søger man hos denne og andre svenske landhønseracer stor variation indenfor racen. Udseendet er underordnet en række andre vigtige træk som gode forældreegenskaber, god flokadfærd, en rimelig æg- og kødproduktion samt at holde en mindstevægt.

Rugning

Som andre landracer en god, stabil ruger og kyllingefører.

Farver

Trefarvet med hvide pletter med en sort kant på en forskelligfarvet baggrund. Baggundsfarven kan være rødbrun, vildfarvet, sort eller næsten hvid.

Individer med fjer på benene ses nu og da.Type: urdværg

Vægt høne: 0,5 – 0,8 kg

Vægt hane: 0,6 – 1,0 kg

Æg: ca 35 gram, hvide

Antal æg om året: ca 120
Horsens og Omegns fjerkræklub | Skovgården, Vandværksvej 32, 8700 Horsens  | Tlf.: +45 27900549